Table of Contents

Sikhism Prayer #

Ik Oankaar Sati nāmu karatā purakhu nirabha’u niravairu akāla mūrati ajūnī saibha gura prasādi. Japu.. Ādi sacu jugādi sacu hai bhī sacu.. Nānaka hōsī bhī sacu…